artikel britt søndergaard

 

Yoga - en måde at leve på!

Af Britt Søndergaard 

Der åbnedes en ny verden og jeg følte mig som havde jeg altid været ejer af et skib, men ude af stand til at sejle. Her lærte jeg navigation og det var som at smage chokolade for første gang. Jeg ville simpelthen have mere..

 
 

Det startede engang i midten af 80'erne, hvor jeg var i Østen for første gang. Efter en længere periode i bl.a. Thailand opstod interessen helt automatisk for religion og meditation. Måske fordi jeg mærkede en væsentlig forskel på folk i Øst og Vest og bl.a. forbandt den med Østens tro på karma. Under alle omstændigheder stod jeg snart i min første klosterskole og her var Yoga en del af programmet.

Eremitagen på hovedet

Om at opleve hverdagens mirakler

Det var mig dog alligevel en gåde, hvordan et par timers Yoga kunne ændre hele situationen. Yoga var måske ikke en mirakelkur, men alligevel var det som at opdage sig selv for første gang. Og det kan jo i sig selv være et mirakel.

Det var måske den samme verden jeg vendte tilbage til efter timen, men den så helt anderledes ud. Øjnene der oplevede, så helt anderledes. Det var simpelthen som at vende tilbage til mig selv, midt i det liv jeg levede og så igen pludselig opleve nu'et som for første gang.

Det er i nu'et, det sker! Og Yoga viser kunsten at være her og nu. Hvis vi er det, opdager vi at det kun er her, det virkelig sker. At det er i øjeblikket, at miraklerne findes.

Tænk tilbage på de største øjeblikke af dit liv. Var det situationer, hvor du tænkte eller var det øjeblikke, hvor du var ét med nu'et og bare oplevede? Der er forskel på at tænke noget om noget og så virkelig at opleve og leve med. Med yoga opdager vi, hvad der sker lige for øjnene af os. Og endnu bedre lærer vi at blive den der "bare" oplever, også hvad der sker i os. Yoga viser vejen til at være totalt i nu'et. Og hertil har du ikke brug for andet end dig selv, men til gengæld har du brug for dig selv 100% og måske mere end nogensinde før?

At være den der oplever

Med Yoga lærer vi at blive den, der oplever i stedet for at være i effekt af oplevelsen. Vi oplever tanken, følelsen eller sågar smerten udefra og kan betragte den i stedet for at prøve at være den. Vi ophører med at identificere os med den og kan vælge, hvordan vi forholder os til den. Det er jo først, når vi tager afstand til tingene, vi kan se dem. Det er i hvert fald sværere at se spændingerne, tankerne og følelserne, når vi tror vi er dem. Men når vi ser dem, hvor de er og hvad de måske virkelig er, kan vi forholde os til dem på en mere hensigtsmæssig måde. Ligesom, at det er nemmere at se, hvis man tager en helikopter op over det hele end når man står midt i situationen.

Når kroppen holdes stille et tidsrum, kan fx spændinger betragtes og derved også ændres. Men for at give slip på spændinger, skal de kunne ses uden at blive identificeret med og det er yoga. Under yoga har du stadig den samme krop og måske den samme mentale aktivitet, men nu er du bare den, der oplever, i modsætning til før hvor du identificerede dig med oplevelsen. Og når du betragter fx spændinger og blot er den, der oplever dem, i stedet for at være dem, så kan du give slip på dem og lade dem forsvinde. Det er dig selv, der har bygget dem op og klart nok kan du også få dem væk. Faktisk koster det mere energi at holde dem tilbage end at give slip. Så hvorfor ikke bare give slip?

Kroppen - den mest fysiske del af dig

Spændinger og stivhed i kroppen hænger nøje sammen med følelser og mentale problemer og kroppen fortæller sit eget sprog. De fleste er blevet mere bevidste om sammenhængen mellem tanker, følelser og fysiske spændinger. Det er to sider af samme sag for jo smidigere krop, desto smidigere sind. Der findes ingen hemmeligheder, da alle kroppens celler har en form for bevidsthed. De "husker" både tanker og følelser, som snart manifesteres rent fysisk og bliver målbart i adrenalin, endorfiner eller med nogle af de andre faktorer, der skaber det indre univers. Og som der nogen gange ikke er langt fra tanke til handling, er der andre gange ikke langt fra følelse til kropsholdning, hvilket snart kan blive en personlighed og måske ende med éns skæbne. Og tænk sig, hvis man kunne have stoppet den allerede som tanke?

Vestens overernæring

Stress og stigende krav får folk til at længes efter indre ro og harmoni. Vi har brug for at skrue tempoet ned og i stedet for at fylde flere indtryk på, tømme os for mental larm for at kunne slappe af og give slip på fysiske spændinger. Behovet for "noget andet" er kommet, fordi vi har snart prøvet alt. Aldrig har behovet for forandring været så stort og yoga synes at give det, mange har søgt. I den vestlige verden synes et stigende behov for at slappe af i både krop og sind og komme af med hverdagens indtryk. Mange synes så overmætte, at de ikke kan indeholde mere.

Min første buddhistlærer ville have udtrykt det således; "Folk i Vesten er som en fyldt tekop, hvor de dyre dråber flyder over. Derfor skal I først hjem og drikke af te'en, før der er plads til mere!"

Under yoga drikker vi af te'en og det giver både krop og sind mulighed for at nulstille bl.a. dagens indtryk. Vi ophører med at putte brænde på det indre bål af mental larm. Vi retter opmærksomheden ind i stedet for ud ved bl.a at lukke øjne og undlader at tilføre nye sanseindtryk. Efterhånden opstår en mere fredelig tilstand i både krop og sind og spændinger opløses automatisk. Vi vender blikket indad og får mere overblik!

Yoga - en måde at leve på

Yoga er en måde til at få sin krop i balance, mental fred og opnå spirituel klarhed. Yoga starter måske med noget man dyrker hver mandag aften mellem klokken 19 og 21, men bliver forhåbentlig snart en måde at leve på, spise på, sidde på og trække vejret på. Yoga viser vejen til større bevidsthed og der udvikles konstant mere balance på alle planer.

På den måde er Yoga gået hen og blevet en livsstil for mig. En måde jeg tager telefonen på, venter i køen i supermarkedet på og i det hele taget forholder mig til livet på. Og det kan altså være en stor fordel at bruge Yoga i hverdagen. Som fx i går da jeg ligesom mange andre danskere valgte at tage bussen på grund af den silende regn. At være midt i HT-bussens tumult kan være ren Yoga og her findes den største udfordring i bare at være med situationen. Specielt når der er trangt med pladsen og alle er gennemblødte af regnen. Og hvis jeg så alligevel er heldig at få et sæde ved siden af én, hvis aftershave kunne skræmme selv de værste fluer væk. Det er i hverdagen, at prøven består. Det er ude i selve livet, det gælder.

Uddrag af længere artikel af samme navn i månedens Liv og Sjæl.

 
22-12-00 19:56:00